Termes i condicions

Bo Regal

El Bo Regal és vàlid per a qualsevol activitat o producte dins de www.lloretwaterxtreme.com durant els 12 mesos següents a la data de compra. Un cop efectuat el pagament, rebreu un mail amb un PDF adjunt amb un codi únic que podeu reenviar o imprimir per lliurar al vostre beneficiari. Es recomana la reserva de l'activitat amb un mínim d'antelació de 24H per assegurar la plaça. Els Bons es canvien directament en el nostre punt de venda a la platja de Lloret de Mar. L'import del Bo ha d'usar-se totalment. Si l'activitat triada té un cost menor que el Bo Regal no s'abonarà la diferència. Si el beneficiari no realitza cap activitat durant els 12 mesos de validesa del bo, no es reemborsarà l'import.

Compra de tiquets

El client ha de reservar l'activitat dins l'horari i les dates d'activitat de l'empresa, especificades clarament dins de la descripció de l'activitat. Si el client fa una reserva per a una data o hora fora de període, no s'abonarà la compra i se li assignarà l'hora disponible més propera. Un cop efectuat el pagament, el client rebrà un e-mail amb la confirmació i un número identificador únic. El client ha de presentar aquest identificador al punt de venda situat a la platja de Lloret de Mar.

Si el client no es presenta a l'hora i la data reservades, aquest perdrà el dret a realitzar l'activitat i no se n'abonarà l'import. Si l'activitat no es pot dur a terme per causes alienes a l'empresa (meteorologia, etc.) no s'abonarà l'import de l'activitat. Lloret Water Xtreme es compromet a actuar de bona fe en aquests casos i trobar una nova data per fer l'activitat.