POLÍTICA INTEGRADA


Lloret Water Xtreme i Lloret Sea és conscient de la importància de vetllar tantper la qualitat del servei que ofereix, com per la seguretat, així com per la protecció del litoral, l'entorn i els recursos naturals.

Amb aquest anhel l'empresa compleix amb els estàndards de les normatives següents:

UNE-EN-ISO 14001:2015 · UNE-ISO 21101:2015 · UNE-ISO 21103:2015

Pel que fa a la qualitat i la seguretat, Lloret Water Xtreme i Lloret Sea es compromet a oferir un servei que
produeixi la màxima satisfacció del client, la seguretat i el compliment íntegre de la legislació vigent.

Per aconseguir-ho l'empresa es basa en les premisses següents:

— Oferir un servei professional, segur i de qualitat.
— Compromís d’una millora continuada del sistema de gestió de la seguretat.
.

Referent a la protecció del medi ambient, l'empresa veu la necessitat de desenvolupar eines de
gestió que permetin un ús sostenible del litoral compatible amb la seva conservació.

El compromís ambiental de Lloret Water Xtreme i Lloret Sea es basa en les premisses següents:

— Fomentar l'ús eficient i racional de les matèries primeres i l'energia així com gestionar
correctament els nostres residus.
— Assegurar el compliment dels requisits legals i altres compromisos específics.
— Dotar dels recursos necessaris el Sistema de Gestió Integrat per assegurar-ne la millora
contínua.

-Prevenció de la contaminació

Lloret Water Xtreme selecciona els materials i productes que segueixen i s'adapten a la política de
qualitat i a la gestió ambiental de l'empresa. Així mateix, consciencia i implica el personal perquè
garanteixi el seguiment i l'oferiment dels criteris de qualitat i de medi ambient segons els objectius i
la política de l'empresa.

La direcció, 

Lloret de mar, 28 d'abril del 2019